שמים חדשים | New skies

קטגוריה:

מתוך סדרת הציורים בנושא 'מים חדשים'.

.'From the series of paintings on the subject of 'New Sky

2020, שמן על בד 50×50 ס"מ, Oil on canvas 50×50 cm